CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Địa chỉ:TP NINH BÌNH

Điện thoại:0123456789

Website:

KINH DOANH DỊCH VỤ

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhân viên cơ khí 3

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Quảng Ninh 7-10 triệu 08/08/2018

nhân viên cơ khí

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Quảng Ninh 5-7 triệu 08/09/2018

nhân viên cơ khí

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Quảng Ninh Thoả thuận 06/06/2018

nhân viên cơ khí

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Quảng Ninh Thoả thuận 06/06/2018

Tuyển nhân viên bán hàng

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Quảng Ninh Thoả thuận 05/06/2018