CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐĂNG

CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐĂNG

Địa chỉ:NINH PHONG - TP NINH BÌNH

Điện thoại:02293898198

Website:

XÂY DỰNG

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

THỦ KHO, KẾ TOÁN

CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐĂNG

Quảng Ninh Thoả thuận 24/09/2018

CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐĂNG

Quảng Ninh Thoả thuận 25/09/2018

THỢ HÀN, THỢ SỬA CHỮA, THỢ ĐIỆN

CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐĂNG

Quảng Ninh Thoả thuận 25/09/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐĂNG

Quảng Ninh Thoả thuận 26/09/2018