Công ty TNHH KPC

Công ty TNHH KPC

Địa chỉ:Cụm CN Đồng Lạng, Phù Ninh

Điện thoại:02103970750

Website:

Công ty TNHH KPC là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

KCS

Công ty TNHH KPC

Phú Thọ 5-7 triệu 31/07/2018