Công ty CP Trung Đại Tu ô tô và Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh

Công ty CP Trung Đại Tu ô tô và Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh

Địa chỉ:Số 503, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại:0966 356 222

Website:

25920 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 33120 Sửa chữa máy móc, thiết bị

Tài khoản xác thực