CÔNG TY CP NHỰA QUỐC TẾ K'S VN

CÔNG TY CP NHỰA QUỐC TẾ K

Địa chỉ:GIA VIỆN - NINH BÌNH

Điện thoại:02293898198

Website:

CHUYÊN SẢN XUẤT

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

VẬN HÀNH MÁY CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CP NHỰA QUỐC TẾ K'S VN

Quảng Ninh Thoả thuận 24/09/2018

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG TY CP NHỰA QUỐC TẾ K'S VN

Quảng Ninh Thoả thuận 24/09/2018

CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY IN

CÔNG TY CP NHỰA QUỐC TẾ K'S VN

Quảng Ninh Thoả thuận 30/09/2018