Điện/Điện tử

(9)
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Nhân cơ điện

CÔNG TY CP SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI T...

Quảng Ninh Thoả thuận 30/09/2018
CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

Quảng Ninh Thoả thuận 30/04/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

Quảng Ninh Thoả thuận 30/11/2017
Kỹ sư cơ điện

CÔNG TY TNHH AZIMO VIỆT NAM

Quảng Ninh Thoả thuận 31/10/2017
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔNG Á

Quảng Ninh Thoả thuận 15/09/2017
CÔNG NHÂN THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC C...

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ ...

Quảng Ninh Thoả thuận 13/08/2017
Kỹ sư cơ điện

CÔNG TY TNHH AZIMO VIỆT NAM

Quảng Ninh Thoả thuận 31/07/2017
KỸ SƯ KỸ THUẬT

CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y HỌC CÔNG...

Miền bắc Thoả thuận 31/07/2017
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

CÔNG TY CP CƠ KHÍ NGÂN HÀNG CHI NH...

Quảng Ninh Thoả thuận 31/07/2017

Việc làm HOT (1)

Việc làm mới (9)

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Nhân cơ điện

CÔNG TY CP SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI T...

Quảng Ninh Thoả thuận 30/09/2018
CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

Quảng Ninh Thoả thuận 30/04/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

Quảng Ninh Thoả thuận 30/11/2017
Kỹ sư cơ điện

CÔNG TY TNHH AZIMO VIỆT NAM

Quảng Ninh Thoả thuận 31/10/2017
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔNG Á

Quảng Ninh Thoả thuận 15/09/2017
CÔNG NHÂN THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC C...

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ ...

Quảng Ninh Thoả thuận 13/08/2017
Kỹ sư cơ điện

CÔNG TY TNHH AZIMO VIỆT NAM

Quảng Ninh Thoả thuận 31/07/2017
KỸ SƯ KỸ THUẬT

CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y HỌC CÔNG...

Miền bắc Thoả thuận 31/07/2017
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

CÔNG TY CP CƠ KHÍ NGÂN HÀNG CHI NH...

Quảng Ninh Thoả thuận 31/07/2017