Cơ khí

(15)
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
KỸ SƯ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI T...

Miền bắc Thoả thuận 10/10/2018
Nhân viên cơ khí 3

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Quảng Ninh 7-10 triệu 08/08/2018
nhân viên cơ khí

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Quảng Ninh 5-7 triệu 08/09/2018
nhân viên cơ khí

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Quảng Ninh Thoả thuận 06/06/2018
nhân viên cơ khí

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Quảng Ninh Thoả thuận 06/06/2018
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ, ĐƯỜNG Ố...

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND PLAZA...

Quảng Ninh Thoả thuận 28/02/2018
THỢ SỬA CHỮA Ô TÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LO...

Quảng Ninh 5-7 triệu 15/09/2017
Công nhân sản xuất

CÔNG TY TNHH SƠN CÔNG NGHIỆP

Quảng Ninh Thoả thuận 01/08/2017
Nhân viên vận hành máy đột CNC

CÔNG TY TNHH ELECOM

Quảng Ninh Thoả thuận 01/08/2017
Nhân viên lập trình máy đột CNC Tr...

CÔNG TY TNHH ELECOM

Quảng Ninh Thoả thuận 01/08/2017
Nhân viên lắp ráp tủ bảng điện

CÔNG TY TNHH ELECOM

Quảng Ninh Thoả thuận 01/08/2017
Nhân viên vận hành máy uốn CNC

CÔNG TY TNHH ELECOM

Quảng Ninh Thoả thuận 01/08/2017
Nhân viên hàn – mài cơ khí

CÔNG TY TNHH ELECOM

Quảng Ninh Thoả thuận 01/08/2017
THỢ CƠ KHÍ

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG VÀ R...

Quảng Ninh Thoả thuận 01/08/2017
KỸ SƯ CƠ KHÍ, RÈN DẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

Quảng Ninh Thoả thuận 31/07/2017

Việc làm HOT (1)

Việc làm mới (20)

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
KỸ SƯ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI T...

Miền bắc Thoả thuận 10/10/2018
Nhân viên cơ khí 3

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Quảng Ninh 7-10 triệu 08/08/2018
nhân viên cơ khí

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Quảng Ninh 5-7 triệu 08/09/2018
nhân viên cơ khí

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Quảng Ninh Thoả thuận 06/06/2018
nhân viên cơ khí

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Quảng Ninh Thoả thuận 06/06/2018
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ, ĐƯỜNG Ố...

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND PLAZA...

Quảng Ninh Thoả thuận 28/02/2018
THỢ SỬA CHỮA Ô TÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LO...

Quảng Ninh 5-7 triệu 15/09/2017
Công nhân sản xuất

CÔNG TY TNHH SƠN CÔNG NGHIỆP

Quảng Ninh Thoả thuận 01/08/2017
Nhân viên vận hành máy đột CNC

CÔNG TY TNHH ELECOM

Quảng Ninh Thoả thuận 01/08/2017
Nhân viên lập trình máy đột CNC Tr...

CÔNG TY TNHH ELECOM

Quảng Ninh Thoả thuận 01/08/2017
Nhân viên lắp ráp tủ bảng điện

CÔNG TY TNHH ELECOM

Quảng Ninh Thoả thuận 01/08/2017
Nhân viên vận hành máy uốn CNC

CÔNG TY TNHH ELECOM

Quảng Ninh Thoả thuận 01/08/2017
Nhân viên hàn – mài cơ khí

CÔNG TY TNHH ELECOM

Quảng Ninh Thoả thuận 01/08/2017
THỢ CƠ KHÍ

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG VÀ R...

Quảng Ninh Thoả thuận 01/08/2017
KỸ SƯ CƠ KHÍ, RÈN DẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

Quảng Ninh Thoả thuận 31/07/2017
(Gấp) Tuyển Dụng Thợ cơ khí sửa chữa ô tô

Công ty CP Trung Đại Tu ô tô và Th...

Quảng Ninh 7-10 triệu 31/10/2018

Công ty TNHH IHI Infrastructure As...

Miền bắc 5-7 triệu 31/10/2018
Kiểm tra lại nhập email khi đăng t...

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Quảng Ninh 7-10 triệu 09/08/2018
Đăng tin lại

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Quảng Ninh 3-5 triệu 08/08/2018
nhân viên cơ khí

CTY TNNH TM DV NINH BÌNH

Quảng Ninh 3-5 triệu 08/08/2018