THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG LỚP ÔN TẬP TIẾNG HÀN QUỐC
Để đáp ứng yêu cầu của người lao động có nguyện vọng học tiếng Hàn tham dự các kỳ thi tiếng Hàn Quốc trong thời gian sắp tới.
27/04/2018 14:15
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG LỚP H3 2018
Để đáp ứng yêu cầu của người lao động có nguyện vọng học tiếng Hàn tham dự các kỳ thi tiếng Hàn Quốc trong thời gian sắp tới. Trung tâm Dịch
10/04/2018 08:47
Danh mục các nghề đào tạo của phòng đào tạo nghề - Trung tâm Dịch vụ việc làm NINH BÌNH
Thông tin các khóa học nghề của phòng đào tạo nghề
03/11/2017 15:18
Tuyển dụng


go top